Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.002
Objavljen: Kem. Ind. 57 (3) (2008) 101–108
Referentni broj rada: KUI-02/2007
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Uporaba deemulgatora za odvajanje vode od antracenskog ulja

N. Zečević

Sažetak

U radu je pokazana uporaba deemulgatora za odvajanje homogene smjese antracenskog ulja i vode. Emulzija antracenskog ulja i vode sadržavala je oko w = 10 ∙ 10–2 vode. Voda je stvarala vrlo velike poteškoće u manipulaciji navedenog ulja prilikom proizvodnje uljno-pećne čađe. Budući da se radilo o količini od oko 800 tona ulja te da je plamište antracenskog ulja od 100 do 105 °C, nemoguća je bila uporaba klasičnih metoda otparavanja i destilacije navedene emulzije. Kao potencijalna mogućnost, pokazala se primjena različitih deemulgatora za odvajanje emulzije vode i antracenskog ulja. Uzorna količina dodanog deemulgatora je bila u rasponu od 0,5 do 1,0 g po kg antracenskog ulja. Nakon odvajanja vodene faze od antracenskog ulja maseni udjel vode u uljnoj fazi kretao se od w = 1,0 do 2,9 ∙ 10–2. Navedenim načinom uspješno je odvojeno oko 720 tona antracenskog ulja s prosječnim masenim udjelom vode od w = 1,73 ∙ 10–2. U preostalih 80 tona ostala je emulzija vode i antracenskog ulja s prosječnim masenim udjelom vode od oko w = 80 ∙ 10–2.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

antracensko ulje, deemulgator, emulzija, odvajanje, voda