Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.001
Objavljen: Kem. Ind. 57 (3) (2008) 115–122
Referentni broj rada: KUI-01/2008
Tip rada: Stručni rad / Iz naših knjižnica
Preuzmi rad:  PDF

Analiza novčane potpore Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa hrvatskim znanstvenim časopisima

B. Macan i J. Stojanovski

Sažetak

Institut “Ruđer Bošković”, Knjižnica, Bijenička cesta 54, 10 000 Zagreb, Hrvatska Uspoređeni su podaci o novčanoj potpori izdavanju hrvatskih znanstvenih i znanstveno-stručnih časopisa te časopisa namijenjenih promicanju znanosti koju osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH (MZOŠ) prema znanstvenom području koje časopisi pokrivaju. Detaljnije su analizirani časopisi iz područja prirodnih znanosti u odnosu na broj objavljenih znanstvenih radova, broj objavljenih brojeva časopisa, kao i postojanje mrežnih stranica časopisa. Poseban osvrt dan je časopisima koji su zastupljeni u jednoj od dvije promatrane baze podataka Thomson Scientifica (Current Contents i Web of Science), kao i časopisima koji nude cjeloviti tekst objavljenih radova u otvorenom pristupu putem vlastitih mrežnih stranica ili Portala znanstvenih časopisa RH – Hrčak.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

znanstveno izdavaštvo – Hrvatska, novčana potpora