Traženi broj
KUI06 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 57
Broj: 6
Godina:2008
Stranice: 299–354, A1009–A1012
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 12
SADRŽAJ

Pregledni rad

 
Ciklički derivati benzimidazola i njihovo antitumorsko djelovanje
M. Hranjec i G. Karminski-Zamola
299–306
 
Sinteza i biološko djelovanje supstituiranih derivata benzotiazola
I. Ćaleta i G. Karminski-Zamola
307–319
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

321
322

Iz naših knjižnica

323–326

Industrijsko-gospodarski pregled

327–330

Tehnološke zabilješke

330–331

Zaštita okoliša

331–333

Prikazi knjiga

334–335

Osvrti

335–338

Društvene vijesti

339

Kalendar događanja

340–347

Pregled tehničke literature i dokumentacije

349–354

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: 2-Metoksietanol
A1009–A1012