Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.028
Objavljen: Kem. Ind. 57 (6) (2008) 299–306
Referentni broj rada: KUI-28/2007
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Ciklički derivati benzimidazola i njihovo antitumorsko djelovanje

M. Hranjec i G. Karminski-Zamola

Sažetak

U posljednjih nekoliko godina interes za proučavanem kemije benzimidazola znatno je porastao zbog njihovog širokog spektra biološkog djelovanja, kao i mnogobrojnih mogućnosti primjene kao materijala u elektronici, u elektrokemiji za zaštitu od korozije, polimera ili optičkih materijala. Struktura benzimidazola sadržana je u vitaminu B12 kao i u strukturi mnogih terapeutskih agensa koji imaju antitumorsko, antiinfektivno, antibakterijsko, antifungalno i mnoga druga biološka djelovanja. Ciklički derivati benzimidazola poput benzimidazo[1,2-a]kinolina, benzimidazo[1,2- -c]kinazolina, benzimidazo[2,1-b]izokinolina kao i mnogi drugi privukli su znatnu pažnju kako organskih sintetskih tako i medicinskih kemičara zbog interesantnih bioloških značajki, ponajprije vrlo dobrog antitumorskog djelovanja. Ciklički derivati benzimidazola imaju planarnu strukturu koja im omogućuje interkaliranje između parova baza dvostruke uzvojnice DNA. Interkalativni način vezivanja danas je jedan od najvažnijih u djelovanju antitumorskih lijekova.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

benzimidazoli, ciklički derivati benzimidazola, antitumorsko djelovanje, interakcija s DNA, topoizomeraza II