Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2007.029
Objavljen: Kem. Ind. 57 (6) (2008) 307–319
Referentni broj rada: KUI-29/2007
Tip rada: Pregledni rad

Sinteza i biološko djelovanje supstituiranih derivata benzotiazola

I. Ćaleta i G. Karminski-Zamola

Sažetak

U posljednjih nekoliko desetljeća postoji velik interes za razvoj malih heterocikličkih molekula kao potencijalnih terapeutika. U tu skupinu spada i velik broj derivata benzotiazola, koji pokazuju zanimljiva kemijska i biološka svojstva, te se u posljednjih nekoliko desetljeća znatno povećalo zanimanje za pripravu različitih derivata benzotiazola i njihovo biološko ispitivanje. U ovom članku opisane su neke od metoda dobivanja benzotiazolnih derivata te je dan pregled nekih od derivata benzotiazola s biološkim djelovanjem.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

derivati benzotiazola, metode priprave, antitumorsko djelovanje, antivirusno djelovanje, antifungalno djelovanje, antibakterijsko djelovanje