Traženi broj
KUI10 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 57
Broj: 10
Godina:2008
Stranice: 459–502, A1021–A1024
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Stručni rad

 
Obrada industrijskih i komunalnih otpadnih voda u slijednom šaržnom reaktoru
M. Roš i J. Vrtovšek
459–463

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Hrvatska kemija u XX. stoljeću. IV. Hrvatski kemijski časopisi
N. Trinajstić+, S. Paušek-Baždar, N. Raos i D. Škare+
465–479
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Astronomija
481

Iz naših knjižnica

J. Petrak: Poduka u središtu
482–483

Industrijsko-gospodarski pregled

484–486

Tehnološke zabilješke

487–488

Zaštita okoliša

488–490

Prikazi knjiga

491–493

Društvene vijesti

494

Kalendar događanja

495

Pregled tehničke literature i dokumentacije

497–502

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A1021–A1024