Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.003
Objavljen: Kem. Ind. 57 (10) (2008) 465–479
Referentni broj rada: KUI-03/2008
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Hrvatska kemija u XX. stoljeću. IV. Hrvatski kemijski časopisi

N. Trinajstić+, S. Paušek-Baždar, N. Raos i D. Škare+

Sažetak

Prikazan je početak i razvoj glavnih hrvatskih kemijskih časopisa koji su refererirani i u brojnim međunarodnim bazama podataka. To su Croatica Chemica Acta, koji izdaje Hrvatsko kemijsko društvo, te Kemija u industriji i Chemical and Biochemical Engineering Quartely, koje izdaje Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa. Spomenuta je važna uloga koju je imao časopis kratkoga vijeka Revue Chimique u razvoju hrvatske kemijske publicistike. Navedeni su svi urednici tih časopisa, a u slučaju glavnoga hrvatskoga kemijskoga časopisa Croatica Chemica Acta i nazivi koje je nosio od svojega početka 1927. Također su spomenuti i časopisi Priroda i Prirodoslovlje, koji donose članke iz svih područja prirodoslovlja te imaju važnu ulogu u popularizaciji znanosti u Hrvatskoj, ali u kojima je kemija manje zastupljena. Priroda je najstariji hrvatski prirodoslovni časopis, čiji je prvi svezak tiskan 3. srpnja 1911. Prirodoslovlje se posebice usmjerilo na razvoj hrvatskoga prirodoslovlja te donosi prikaze o hrvatskim znanstvenicima i njihovih znanstvenim dosezima kroz povijest.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

hrvatski kemijski časopisi u XX. stoljeću, Revue Chimique, Croatica Chemica Acta, Kemija u industriji, Chemical and Biochemical Engineering Quarterly, kemijski članci u časopisima “Priroda” i “Prirodoslovlje”