Traženi broj
KUI12 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 57
Broj: 12
Godina:2008
Stranice: 541–600, A1029–A1032
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 15
SADRŽAJ

Stručni rad

 
Automatska metoda kontrole jodnog adsorpcijskog broja u industrijskim pećima za proizvodnju uljno-pećne čađe
N. Zečević
541–548
 
Mikrostruktura toplinski nagrižene aluminij oksidne keramike
L. Ćurković, V. Rede, P. Panjan, M. Fudurić Jelača i M. Lalić
549–553
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Smisao rada
555

Iz naših knjižnica

556–558

Industrijsko-gospodarski pregled

558–661

Tehnološke zabilješke

561–562

Zaštita okoliša

563–564

Prikazi knjiga

565
566–568

Osvrti

568–577
M. Dulić i J. Rokov Plavec: Nobelova nagrada za kemiju 2008.
577–579

Društvene vijesti

580–583

Kalendar događanja

Pregled tehničke literature i dokumentacije

587–592

Sadržaj

593–598

Autorski indeks

599–600

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: p-Nitrotoluen
A1029–A1032