Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.002
Objavljen: Kem. Ind. 57 (12) (2008) 541–548
Referentni broj rada: KUI-02/2008
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Automatska metoda kontrole jodnog adsorpcijskog broja u industrijskim pećima za proizvodnju uljno-pećne čađe

N. Zečević

Sažetak

Uvjeti rada industrijske peći za proizvodnju uljno-pećne čađe pod utjecajem su raznih ulaznih procesnih varijabli, koje je potrebno kontinuirano i automatski podešavati radi osiguravanja stabilnosti kvalitete krajnjeg proizvoda. Maseni protok ugljikovodične sirovine jedan je od bitnijih ulaznih procesnih veličina kojima se prilagođava adsorpcijska aktivnost uljno-pećne čađe. Adsorpcijska moć uljno-pećnih čađa u industrijskom postupku proizvodnje određuje se laboratorijskom analizom jodnog adsorpcijskog broja. Da bi se postigla što učinkovitija kontrola nad adsorpcijskom kvalitetom čađe, prikazana je kontinuirano-automatska metoda kontrole jodnog adsorpcijskog broja u industrijskim pećima za proizvodnju uljno-pećne čađe. Metoda se temelji na ovisnosti kvalitativno-kvantitativnog sastava otpadnih procesnih plinova nastalih u procesu proizvodnje uljno-pećne čađe o odnosu obujma zraka za gorenje i mase ugljikovodične sirovine (Vzrak : mCH). Pokazano je da je relacija između količine sagorijevanja zraka za gorenje i ugljikovodične sirovine presudna za adsorpcijsku aktivnost izraženu pomoću jodnog adsorbcijskog broja, s obzirom na BMCI-indeks ugljikovodične sirovine, pri čemu BMCI-indeks opisuje aromatski karakter ugljikovodične sirovine. Od ukupnog sastava otpadnih procesnih plinova najbolju ovisnost za kontinuiranu i automatsku kontrolu jodnog adsorpcijskog broja pokazuje obujmni udjel metana. Obujmni udjel metana (φCH4 ) u otpadnim procesnim plinovima linearno se povećava sa smanjenjem vrijednosti jodnog adsorpcijskog broja uljno-pećnih čađa. Linearna ovisnost može se primijeniti u kontinuirano-automatskoj metodi kontrole proizvodnje uljno-pećne čađe s vrijednostima jodnog adsorpcijskog broja u području od 30 do 140 mg kg–1. Obujmni udjel metana u otpadnim procesnim plinovima kontinuirano i automatski se mjeri odgovarajućim analizatorom. Izmjereni obujmni udjel metana povezan je izravno-povratnom spregom s regulacijskim ventilom i masenim mjerilom ugljikovodične sirovine, čime se ostvaruje postizanje željene vrijednosti obujmnog udjela metana, odnosno jodnog adsorpcijskog broja.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

industrijske peći za proizvodnju uljno-pećne čađe, jodni adsorpcijski broj, kontinuirano-automatska kontrola, obujam, specifična površina, obujmni udjel metana