Traženi broj
KUI0708 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 58
Broj: 7-8
Godina:2009
Stranice: 307–376, A1057–A1059
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 12
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Uvećanje šaržnog kristalizatora
A. Sander, A. Gelemanović, M. Hrkovac i N. Šimić
307–313

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Hrvatska kemija u XX. stoljeću. II. Razdoblje od sloma Nezavisne Države Hrvatske 8. svibnja 1945. do uspostave Republike Hrvatske 25. lipnja 1991.
N. Trinajstić+, M. Kaštelan-Macan, S. Paušek-Baždar i H. Vančik
315–336

Stručni rad

 
Imena metoda i akronimi – duhovita strana znanosti
D. Sović i B. Bertoša
337–341
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

343
344

Iz naših knjižnica

345–347

Industrijsko-gospodarski pregled

348–351

Tehnološke zabilješke

351–352

Zaštita okoliša

352–354

Prikazi knjiga

355–356

Osvrti

356–363

U spomen

364

Kalendar događanja

365–370

Pregled tehničke literature i dokumentacije

371–376

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Kalcijev oksid
A1057–A1059