Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.024
Objavljen: Kem. Ind. 58 (7-8) (2009) 307–313
Referentni broj rada: KUI-24/2008
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Uvećanje šaržnog kristalizatora

A. Sander, A. Gelemanović, M. Hrkovac i N. Šimić

Sažetak

U svrhu pronalaženja odgovarajućeg pravila uvećanja, provedena su mjerenja u tri geometrijski slična kristalizatora Rushtonovih dimenzija različitih veličina, u laboratorijskom mjerilu. Za miješanje je upotrijebljeno miješalo s četiri lopatice nagnute pod kutem od 45°. Mjerenja su provedena pri različitim hidrodinamičkim uvjetima, odnosno različitim brzinama vrtnje miješala. Za kriterij usporedbe primijenjene su granulometrijske karakteristike (oblik i raspodjela veličina) dobivenih kristala. Provedena je šaržna kristalizacija hlađenjem vodene otopine kalijeva klorida. Kalijev klorid je odabran radi izuzetne osjetljivosti na radne uvjete. Naime i oblik i raspodjela veličina kristala jako se mijenjaju s promjenom radnih uvjeta. Poboljšanjem hidrodinamičkih uvjeta u kristalizatoru dobivaju se kristali pravilnijeg oblika. Ispitana je primjenljivost različitih pravila uvećanja, koja se primjenjuju kod uređaja za miješanje suspenzija. S obzirom da hidrodinamički uvjeti u kristalizatoru u velikoj mjeri utječu na kvalitetu dobivenog produkta (oblik, veličina i granulometrijski sastav kristala), uz geometrijsku sličnost nije moguće zadovoljiti niti jedan istraživan kriterij uvećanja. Na temelju metodologije koja se primjenjuje za uvećanje kada se mjerenja mogu provesti u tri ili više uređaja, određen je kriterij uvećanja šaržnog kristalizatora za kristalizaciju kalijeva klorida hlađenjem iz vodene otopine.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

šaržna kristalizacija hlađenjem, kalijev klorid, scale-up procedures