Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.030
Objavljen: Kem. Ind. 58 (7-8) (2009) 315–336
Referentni broj rada: KUI-30/2008
Tip rada: Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Hrvatska kemija u XX. stoljeću. II. Razdoblje od sloma Nezavisne Države Hrvatske 8. svibnja 1945. do uspostave Republike Hrvatske 25. lipnja 1991.

N. Trinajstić+, M. Kaštelan-Macan, S. Paušek-Baždar i H. Vančik

Sažetak

Prikazan je dio razvoja hrvatske kemije od kraja II. svjetskoga rata i propasti Nezavisne Države Hrvatske do uspostave Republike Hrvatske. Ukratko je opisano utemeljenje i razvoj Kemijskoga odsjeka Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu i Instituta Ruđera Bošković te organizacijsko nastavno unapređenje kemijsko-tehnološkoga studija. Razmatrana je organizacijska shema i nastava kemije te kemijska istraživanja na Prehrambeno-biotehnološkome, Farmaceutsko- -biokemijskome, Medicinskome, Veterinarskome, Agronomskome i Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Èlanak predstavlja nastavak našega ranijega članka Hrvatska kemija u XX. stoljeću. I. Razdoblje od početka stoljeća do 8. svibnja 1945. (Kem. Ind. 56 (2007) 403–416).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

povijest hrvatske kemije 1945. – 1991., Kemijski odsjek Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta, Institut Ruđer Bošković, kemijsko-tehnološki studij, kemija na Prehrambeno-biotehnološkome, Farmaceutsko-biokemijskome, Medicinskome, Veterinarskome, Agronomskome i Šumarskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu