Traženi broj
KUI09 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 58
Broj: 9
Godina:2009
Stranice: 377–432, A1061–A1064
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 12
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Analiza i modeliranje očvršćivanja poliesterskih smola u valjkastim kalupima grijanim zrakom
M. Marečić, V. Kosar i Z. Gomzi
377–385

Nomenklaturni prikaz

 
Definicije osnovnih pojmova koji se odnose na polimerne mješavine, kompozite i višefazne polimerne materijale, VII. 1 (Preporuke IUPAC 2004.)
G. Bogdanić, A. Erceg Kuzmić i R. Vuković+
387–403
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

405

Iz naših knjižnica

406–409

Industrijsko-gospodarski pregled

410–413

Tehnološke zabilješke

413–414

Zaštita okoliša

415–417

Prikazi knjiga

417–418
419
419–420
421–422

Kalendar događanja

425–426

Pregled tehničke literature i dokumentacije

425–432

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Pentan
A1061–A1064