Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2008.034
Objavljen: Kem. Ind. 58 (9) (2009) 377–385
Referentni broj rada: KUI-34/2008
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Analiza i modeliranje očvršćivanja poliesterskih smola u valjkastim kalupima grijanim zrakom

M. Marečić, V. Kosar i Z. Gomzi

Sažetak

Predložen je i izveden matematički model očvršćivanja poliesterskih smola u kalupima valjkastog oblika koji se griju zrakom. Model pretpostavlja konvektivni prijenos topline sa zraka na stijenku kalupa te vođenje topline kroz smolu. Temperatura unutar uzorka mijenja se tijekom očvršćivanja, što je posljedica egzotermnosti reakcije i procesa prijenosa topline. Dodatkom punila u smolu mijenjaju se toplinska svojstva smjese kao i iznos topline koja nastaje reakcijom u istom volumenu uzorka, što vodi do nižih temperaturnih maksimuma u centru simetrije valjkastog kalupa. Model je provjeren mnogobrojnim eksperimentima u kojima je mjerena temperatura uzorka smole unutar kalupa tijekom očvršćivanja. Nezavisnim eksperimentima u kojima je umjesto uzorka smole u kalupu bio glicerol te uz različite brzine strujanja zraka oko kalupa procijenjen je koeficijent prijenosa topline zrak – stijenka kalupa. Dobivene vrijednosti uspoređene su s poznatim korelacijama i dobiveno je dobro slaganje. Predloženim modelom vrlo dobro se može simulirati proces očvršćivanja u valjkastim kalupima te procijeniti utjecaje prijenosa topline i brzine reakcije na maksimalno moguće temperature unutar kalupa.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

očvršćivanje, poliesterska smola, koeficijent prijenosa topline, kalup, matematički model