Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.003
Objavljen: Kem. Ind. 58 (9) (2009) 387–403
Referentni broj rada: KUI-03/2009
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Definicije osnovnih pojmova koji se odnose na polimerne mješavine, kompozite i višefazne polimerne materijale, VII. 1 (Preporuke IUPAC 2004.)

G. Bogdanić, A. Erceg Kuzmić i R. Vuković+

Sažetak

Dokument definira pojmove uvriježene u području polimernih mješavina i kompozita, a odnosi se na mješavine komponenata različitog kemijskog sastava ili molekulske mase u kojima je polimer kontinuirana faza. Popratni su termodinamički opisi uglavnom ograničeni na binarne mješavine iako se načelno mogu proširiti i na višekomponentne sustave. Dokument je podijeljen u tri poglavlja. Prvim su definirani osnovni pojmovi polimernih mješavina, drugim oni koji se najčešće primjenjuju za opisivanje ponašanja faznih domena polimernih mješavina. U trećem poglavlju definirani su pojmovi uobičajeni pri opisima morfologija fazno-razdvojenih polimernih mješavina.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polimerne mješavine, kompoziti, višefazni polimerni materijali, osnovni pojmovi