Traženi broj
Kui 11 2010 korice Kem. Ind.
Volumen: 59
Broj: 11
Godina:2010
Stranice: 533–576, A1113–A1115
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Stručni rad

 
Utjecaj TiO2 na proces sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode
V. Martinac, M. Labor, J. Jakić i N. Petric
533–538

Pregledni rad

 
Princip rada i primjena visokih tlakova u prehrambenoj industriji
T. Bosiljkov, B. Tripalo, D. Ježek, M. Brnčić i S. Karlović
539–545
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

547–549
550

Iz naših knjižnica

L. Arnuš, D. Getliher i R. Petrušić: ISSN: identifikator za serijske publikacije
551–553

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

554–557

Industrijsko-gospodarski pregled

558–561

Tehnološke zabilješke

561–562

Zaštita okoliša

563–564

U spomen

565

Kalendar događanja

566–569

Pregled tehničke literature i dokumentacije

571–576

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Klortrifluorid
A1113–A1115