Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2009.030
Objavljen: Kem. Ind. 59 (11) (2010) 533–538
Referentni broj rada: KUI-30/2009
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Utjecaj TiO2 na proces sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode

V. Martinac, M. Labor, J. Jakić i N. Petric

Sažetak

U radu je ispitivan utjecaj dodatka TiO2 na svojstva magnezijeva oksida dobivenog iz morske vode nestehiometrijskim načinom taloženja uz dodatak 80 % od stehiometrijski potrebne količine dolomitnog vapna, kao taložnog sredstva. U pripremi uzoraka primijenjen je kombinirani način ispiranja taloga magnezijeva hidroksida (3 + 2), tj. ispiranje dekantacijom provedeno je tri puta zaluženom destiliranom vodom, pH =12,50, i dva puta destiliranom vodom, pH = 6,74. Višekratno ispiranje na filtar-papiru (pet puta) obavljeno je istim sredstvom za ispiranje (svježa destilirana voda pH = 6,74). Zatim su izotermno i aktivirano sintetizirani uzorci MgO (80 %-tno taloženje) bez dodatka TiO2 i uz dodatak w(TiO2) = 5 i 8 % pri temperaturi 1700 °C u trajanju 1 sat, kako bi se utvrdila svojstva ovih uzoraka ponajviše s obzirom na udjel B2O3 u uzorcima nakon procesa sinteriranja. Rezultati ispitivanja ukazuju da dodatak w(TiO2) = 5 i 8 % izrazito utječe na smanjenje udjela B2O3 tijekom aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida iz morske vode, te se uzorci mogu karakterizirati kao vatrostalni materijal veoma niskog udjela B2O3. Dodatak TiO2 u količini w = 5 % dovoljan je da veže prisutni CaO i time utječe na zamjetno isparavanje B2O3 u procesu aktiviranog sinteriranja magnezijeva oksida dobivenog iz morske vode nestehiometrijskim načinom taloženja. Tijekom sinteriranja postignuto je znatno zgušnjavanje uzoraka, tj. svi ispitivani uzorci imaju malo otvorenih pora.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nestehiometrijsko taloženje, dodatak TiO2, magnezijev oksid iz morske vode, aktivirano sinteriranje