Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2010.002
Objavljen: Kem. Ind. 59 (11) (2010) 539–545
Referentni broj rada: KUI-2/2010
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Princip rada i primjena visokih tlakova u prehrambenoj industriji

T. Bosiljkov, B. Tripalo, D. Ježek, M. Brnčić i S. Karlović

Sažetak

Primjena visokog tlaka kao nove netoplinske metode obrade namirnica u prehrambenoj industriji nalazi sve veću primjenu u svim fazama proizvodnje. Ova nova tehnologija doživljava svoj najveći tehnološki napredak tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća. Glavna prednost obrade visokim tlakom u odnosu na konvencionalne metode obrade je u kraćem vremenu obrade koja se u većini slučajeva kreće u vremenskom intervalu od nekoliko sekundi do 30 minuta. Obrada čvrste ili tekuće namirnice s ambalažnim materijalom ili bez njega provodi se pri temperaturama koje su u rasponu 5 – 90 °C, pri tlakovima 50 – 1000 MPa. Tlakovi se jednoliko prenose po cijelom obujmu namirnice neovisno o njezinim dimenzijama i obliku. Sve navedene veličine procesa zajednički pridonose očuvanju karakteristika obrađenog proizvoda u smislu minimalnih promjena teksturnih, senzorskih, organoleptičkih i nutritivnih svojstava. Cilj ovoga rada je prikazati princip rada uređaja visokog tlaka i njegov učinak na široki spektar operacija u modernoj prehrambenoj industriji.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

visoki tlak, cilindar, prehrambena tehnologija