Traženi broj
KUI 7 8 2015 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 64
Broj: 7-8
Godina:2015
Stranice: 339–456
Broj znanstvenih/stručnih radova: 7
Broj ostalih priloga: 19
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Sinteza, karakterizacija i sonokatalitička aktivnost filmova Co/N/Er3+ : Y3Al5O12/TiO2 za razgradnju organskih bojila
L. Wang, J. L. Ren i C. S. Hao
339−345
 
Studija o pripravi silicijeva dioksida uporabom ostataka iz naftnih škriljevaca
L. Nie i T. Wang
347–352

Pregledni rad

 
Protonacijske ravnoteže linearnih homopolikiselina
J. Požar
353–362
 
Šezdesetgodišnjica Ziegler-Nattinih katalizatora i stereospecifičnih polimerizacija
Z. Janović i Z. Veksli
363−379
 
50-Godišnjica Cambridge Structural Database i 30-godišnjica uporabe u Hrvatskoj
B. Kojić-Prodić i K. Molčanov
381−391

Prethodno priopćenje

 
Međufazna sinteza FePO4 različitih morfologija i utjecaj morfologije na elektrokemijska svojstva LiFePO4/C
Y. H. Luo, N. He, Y. C. Wang, W. G. Cao i P. Feng
393−397

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Molekulski modeli: izrada modela s magnetima
P. Kalinovčić
399−402
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Zločesta djeca
403

Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

404–405
406

Industrijsko-gospodarski pregled

407–410

Tehnološke zabilješke

411–416

Zaštita okoliša

L. Kratofil Krehula: Recikliranje plastičnog otpada
417–420

Izvještaji sa skupova

421–424

Društvene vijesti

424
425
426–427

Aktualnosti iz industrije

428–432

Osvrti

433–435
436–437

U spomen

T. Preočanin i D. Kovačević: U spomen – Akademik Nikolla Kallay
438–439

Iz kalendara izdvajamo

441–444

Kalendar događanja

K1–K23

Pregled tehničke literature i dokumentacije

445–447

Mjerna i regulacijska tehnika

448–450

Sigurnost i zaštita na radu

451–456