Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2014.013
Objavljen: Kem. Ind. 64 (7-8) (2015) 353–362
Referentni broj rada: KUI-13/2014
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Protonacijske ravnoteže linearnih homopolikiselina

J. Požar

Sažetak

U radu je dan sažet pregled dosadašnjih istraživanja termodinamike protonacije linearnih homopolikiselina, posebice onih visoke gustoće naboja. Pored prikaza eksperimentalnih rezultata koji se mogu naći u literaturi, u radu su opisani i teorijski modeli za obradu ovisnosti protonacijskih konstanti ravnoteže o stupnju disocijacije monomera, odnosno o ionskoj jakosti (cilindrični model temeljen na Poisson-Boltzmannovoj jednadžbi, Sternov cilindrični model, Isingov model, Högfeldtov model, Mandelov model i model Katchalskoga). Primjenjivost navedenih modela za opis protonacijske ravnoteže linearnih homopolikiselina razmatrana je s obzirom na gustoću naboja poliiona, koncentraciju dodanog elektrolita i vrstu protuiona koji kompenziraju naboj makroiona. Ukratko su prikazani i rezultati Monte Carlo simulacija protonacijske ravnoteže. Dodatno, dan je osvrt na česte pogreške vezane uz baždarenje elektrokemijskih članaka prilikom određivanja specijacije polikiselina u otopinama.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

polimer, polielektrolit, homopolikiselina, protonacija, protuioni