Traženi broj
Kui 11 12 2012 korice Kem. Ind.
Volumen: 61
Broj: 11-12
Godina:2012
Stranice: 497–574, A1193–A1195
Broj znanstvenih/stručnih radova: 4
Broj ostalih priloga: 18
SADRŽAJ

Prethodno priopćenje

 
Primjena ekstrahiranih “zelenih” inhibitora pri zaštiti niskolegiranih ugljičnih čelika od korozije
A. Jano, A. Lame (Galo) i E. Kokalari (Teli)
497–503

Stručni rad

 
Primjena industrijskog otpada CaF2 u procesu ozelenjivanja odlagališta fosfogipsa
S. Leaković, H. Lisac i R. Vukadin
505–512

Pregledni rad

 
Primjena spektroskopije NMR u analizi naftnih derivata i proizvoda
J. Parlov Vuković, V. Srića i P. Novak
513–522

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Hrvatska kemija u XX. stoljeću. III. Razdoblje od uspostave Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. do kraja stoljeća
N. Trinajstić+, M. Kaštelan-Macan, S. Paušek-Baždar i H. Vančik
523–534
RUBRIKE

Riječ urednika

D. Škare+: Riječ urednika
III

Mišljenja i komentari

535

Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

536–537
538–540

Iz naših knjižnica

541–542

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

542–546

Industrijsko-gospodarski pregled

547–549

Tehnološke zabilješke

550

Zaštita okoliša

551–552

Društvene vijesti

553

Osvrti

I. Weygand-Ðurašević+ i M. Močibob: Nobelova nagrada za kemiju 2012.
554–556

U spomen

557

Kalendar događanja

558–562

Pregled tehničke literature i dokumentacije

533–566

Sadržaj

Z. Blažeković: Sadržaj 2012.
567–572

Autorski indeks

Z. Blažeković: Autorski indeks 2012.
573–574

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Strihnin
A1193–A1195

II