Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.001
Objavljen: Kem. Ind. 61 (11-12) (2012) 505–512
Referentni broj rada: KUI-01/2012
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Primjena industrijskog otpada CaF2 u procesu ozelenjivanja odlagališta fosfogipsa

S. Leaković, H. Lisac i R. Vukadin

Sažetak

U procesu proizvodnje fosforne kiseline nastaje fosfogips kao sporedni produkt reakcije sirovog fosfata i sumporne kiseline. On se kao neopasni otpad trajno odlaže na posebno uređenom odlagalištu. Prilikom proizvodnje fosforne kiseline nastaje i otpadna voda onečišćena fluoridima i fosforom. Takva otpadna voda se prije ispuštanja u prirodni prijamnik obrađuje neutralizacijom vapnenim hidratom. Nastali produkt neutralizacije je kalcijev fluorid (CaF2), koji se kao neopasni otpad odlaže u posebno izgrađenim lagunama. Novi način odlaganja i uporabe kalcijeva fluorida sastoji se u tome da se on iskoristi kao supstrat za sjetvu biljaka u postupku ozelenjivanja deponije fosfogipsa. Ovim načinom uporabe postiže se znatna financijska ušteda jer izostaje potreba za izgradnjom nove lagune za odlaganje kalcijeva fluorida. S ekološkog stajališta postiže se znatno povoljniji način ozelenjivanja odlagališta fosfogipsa jer se uporabom kalcijeva fluorida osigurava bolji rast biljaka zbog iskorištavanja zaostalog fosfora iz supstrata. Ujedno se smanjuje potreba za nanošenje humusnog tla za prekrivanje odlagališta fosfogipsa u količini od oko 500 000 m3. Na kalcijevom fluoridu, primijenjenom u postupku ozelenjivanja odlagališta fosfogipsa za sadnju biljnih vrsta, pored prirodnih trava najbolji rast pokazale su lucerna (Medicago sativa L.), zubača (Cynodon dactylon (L.) Pers.), djetelinska travna smjesa s visokim udjelom nacrvene vlasulje (Festuca rubra L.) i grmasta čivitnjača amorfa (Amorpha fruticosa L.).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

kalcijev fluorid, odlaganje otpada, supstrat, ozelenjivanje, biljne vrste