Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.013
Objavljen: Kem. Ind. 61 (11-12) (2012) 497–503
Referentni broj rada: KUI-13/2012
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi rad:  PDF

Primjena ekstrahiranih “zelenih” inhibitora pri zaštiti niskolegiranih ugljičnih čelika od korozije

A. Jano, A. Lame (Galo) i E. Kokalari (Teli)

Sažetak

Ublažavanje utjecaja korozije na okoliš važan je korak u očuvanju okoliša, Posebno se ističu metode zaštite od korozije prihvatljive za okoliš. Treba upotrebljavati jeftine i okolišu prijateljske korozijske inhibitore. To su tzv. zeleni inhibitori. U ovom radu istraživan je inhibitor dobiven iz endosperma sjemena rogača (karuba guma). Djelotvornost u zaštiti od korozije ispitivana je na ugljičnim čelicima (čelik 39 i čelik 44) te željezu B 500. Korozijski medij bio je otopina sumporne kiseline, c(H2SO4) = 1 mol L–1, čista i uz dodatak i kloridnih iona c(NaCl) = 10–3 mol L–1. Primijenjena je elektrokemijska metoda potenciodinamičke polarizacije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

zeleni inhibitor, galaktomanan, korozija, ugljični čelik, linearna polarizacija