Traženi broj
KUI 3 4 2018 korice sjena Kem. Ind.
Volumen: 67
Broj: 3-4
Godina:2018
Stranice: 109–194
Broj znanstvenih/stručnih radova: 5
Broj ostalih priloga: 24
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Potencijalna primjena polifenol oksidaze porijeklom iz jabuka u bioremedijaciji fenolnih onečišćujućih tvari
A. Šalić, I. Strelec, B. Zelić i M. Tišma
109–116

Pregledni rad

 
Reakcije oksazola i njihovih derivata u pobuđenom stanju. II. dio: Fotoinducirane inter- i intramolekulske cikloadicije
I. Šagud i M. Šindler-Kulyk
117–126

Pregledni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Reakcija formoze – sveti gral kemičara
N. Raos
127–134

Nomenklaturni prikaz

 
Imenovanje jednonitnih homopolimera i kopolimera na osnovi podrijetla (I. dio)
V. Jarm
135–144

Stručni rad / Kemija u nastavi

 
Kako prebrojati konstitucijske izomere alkana
N. Raos
145–148
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

149
N. Raos: Meso i krumpir
150

Osvježimo znanje

151–152

Industrijsko-gospodarski pregled

153–154

Tehnološke zabilješke

155–157

Zaštita okoliša

158–159

Izvještaji sa skupova

160–162

Aktualnosti iz industrije

163–174

Prikazi knjiga

175

Osvrti

177–180

Iz kalendara izdvajamo

181

Kalendar događanja

K1–K5

Pregled tehničke literature i dokumentacije

183–185

Natječaji i fondovi

186–187

Mjerna i regulacijska tehnika

188–189

Sigurnost i zaštita na radu

190–193