Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2017.055
Objavljen: Kem. Ind. 67 (3-4) (2018) 145–148
Referentni broj rada: KUI-55/2017
Tip rada: Stručni rad / Kemija u nastavi
Preuzmi rad:  PDF

Kako prebrojati konstitucijske izomere alkana

N. Raos

Sažetak

Prebrojavanje konstitucijskih (strukturnih) izomera alkana lijepa je vježba kojom učenik stječe osjećaj za raznolikost kemijske strukture te ovladava vještinom pisanja kemijskih formula i sustavnih imena kemijskih spojeva. U članku je predložena jednostavna shema sustavnog prebrojavanja izomera temeljena na maksimalnoj dužini alifatskog lanca. Zadatak se može izvesti slaganjem šibica ili drugih štapića. U članku je dana konstrukcijska shema do molekule nonana (35 izomera).


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nastava kemije, ugljikovodici, konstitucijske formule, kemijska teorija grafova