Traženi broj
Kui 07 08 2013 korice Kem. Ind.
Volumen: 62
Broj: 7-8
Godina:2013
Stranice: 235–298, A1209–A1211
Broj znanstvenih/stručnih radova: 4
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Hlapljivi ugljikovodici u graničnom sloju u Tikvešu, Park prirode Kopački rit
E. Kovač-Andrić, G. Herjavić i H. Muharemović
235–239

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Korozijske karakteristike sirovog i eloksiranog aluminija
S. Islamović, F. Korać, J. Ostojić, M. Kezo, S. Gutić, L. Koštroman i A. Halilović
241–246

Pregledni rad

 
Stogodišnjica rendgenske kristalografije
B. Kojić-Prodić i K. Molčanov
247–260

Pregledni rad / Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

 
Imenje (nomenklatura) i nazivlje (terminologija) organske kemije. I. Šezdeset godina hrvatske organsko-kemijske nomenklature
L. Varga-Defterdarović i V. Rapić+
261–270
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Stručnjaci
271

Iz naših knjižnica

272–275

Industrijsko-gospodarski pregled

275–277

Tehnološke zabilješke

278

Zaštita okoliša

279–282

Izvještaji sa skupova

282–283

Društvene vijesti

284

Prikazi knjiga

285
286
287

Kalendar događanja

288–293

Pregled tehničke literature i dokumentacije

295–298

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A1209–A1211