Traženi broj
KUI02 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 51
Broj: 2
Godina:2002
Stranice: 45–94, A729–A732
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 9
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Direktorski sindrom
69

Iz naših knjižnica

I. Tokić: Euroabstracts
70–71

Industrijsko-gospodarski pregled

71–74

Tehnološke zabilješke

75

Zaštita okoliša

76–77

Prikazi knjiga

Z. Ester: Eksplozije i eksplozivi – njihova mirnodopska primjena (Muhamed Sućeska)
78–79

Kalendar događanja

79–90

Pregled tehničke literature i dokumentacije

91–94

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Heksaklorobenzen
A729–A732