Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.015
Objavljen: Kem. Ind. 51 (2) (2002) 45–50
Referentni broj rada: KUI-15/2001
Tip rada: Kratko priopćenje

Određivanje ukupnih flavonola u različitim uzorcima luka (Allium cepa L.) UV/VIS – spektrofotometrijskim mjerenjima aluminijevih kompleksa

V. Mrkić, V. Dragović-Uzelac i K. Delonga

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi