Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.037
Objavljen: Kem. Ind. 51 (2) (2002) 51–68
Referentni broj rada: KUI-37/2001
Tip rada: Pregledni rad

Sinteza i svojstva policikličkih kavezastih ugljikovodika (goriva visokoenergetske gustoće) i policikličkih kavezastih organskih nitro-spojeva (visoko-energetskih eksploziva smanjene osjetljivosti)

A. P. Marchand, H. G. Kruger, D. Power i C. Segal

Sažetak


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi