Traženi broj
KUI09 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 51
Broj: 9
Godina:2002
Stranice: 375–424, A753–A756
Broj znanstvenih/stručnih radova: 4
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izlaganje sa znanstvenog skupa

 
Valna jednadžba otkriva atomsku strukturu, periodičnost i simetriju
L. G. Kreidik i G. P. Shpenkov
375–384
 
Atomizam u grčkoj filozofiji
N. Raos
385–392
 
Lavoisierova revolucija: neki filozofski aspekti
M. Akeroyd
393–396
 
Dispozicije za otkriće
I. Lukovits
397–400
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Bijeda recenzenata
401

Iz naših knjižnica

402–404

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

405–407

Industrijsko-gospodarski pregled

408–410

Tehnološke zabilješke

411

Zaštita okoliša

412–414

Prikazi knjiga

Z. Janović: Englesko-hrvatski rječnik polimerstva (Igor i Ranka Čatić)
415

Društvene vijesti

416–417

Kalendar događanja

418–420

Pregled tehničke literature i dokumentacije

421–424

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Cikloheksimilin
A753–A756