Traženi broj
KUI12 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 51
Broj: 12
Godina:2002
Stranice: 503–556, A785–A772
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Elektrokemijski reaktor s trodimenzijskom elektrodom I. Prisilna konvekcija
A. Meštrović-Markovinović i T. Todorović
503–514

Pregledni rad

 
Lokalizacija i fiziološka uloga proteina stanične stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae
D. Crnojević-Carić i V. Mrša
515–524
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Tri koraka nadolje
525

Iz naših knjižnica

526–527

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
528–530

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
531

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
532–533

Društvene vijesti

Društvene vijesti
534–538

Kalendar događanja

Kalendar događanja
539–548

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
549–552

Sadržaj

Sadržaj
553-556

Autorski indeks

Autorski indeks
557–558

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Klormetil-metil-eter
A761–A764