Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.010
Objavljen: Kem. Ind. 51 (12) (2002) 503–514
Referentni broj rada: KUI-10/2002
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Elektrokemijski reaktor s trodimenzijskom elektrodom I. Prisilna konvekcija

A. Meštrović-Markovinović i T. Todorović

Sažetak

Ispitivan je prijenos tvari u vertikalnom elektrokemijskom reaktoru s trodimenzijskom elektrodom. Tok struje i protok elektrolita bio je paralelan. Mjereno je s ekvimolarnom otopinom kalijevog feri-ferocijanida razlicitih koncentracija u 0,5 mol dm-3 NaOH kao osnovnom elektrolitu. Elektroda je složena od metalnih kuglica poslaganih u jedan do pet slojeva. U potenciostatskim uvjetima eksperimenta prijenos tvari odvijao se u režimu granicne struje, cija je promjena pracena u ovisnosti o promjeru kuglica, broju slojeva i koncentraciji elektrolita, pri razlicitim brzinama strujanja elektrolita kroz sloj, 0-5 m s-1 to 3 . 10-2 m s-1, 0,02 < Re < 200, što odgovara vrijednostima Re-znacajke od 0,02 do 200. Eksperimentalno dobiveni rezultati dobro se slažu s postavljenom relacijom za prijenos tvari: Sh = 1.14 Re0.51 Sc0.33 (h/dk)1.5 Reaktor je bio postavljen tako da je smjer strujanja prirodnom i prisilnom konvekcijom bio isti. Utvrdeno je da prirodna konvekcija pridonosi ukupnom prijenosu tvari. Podrucje utjecaja prirodne konvekcije širi se prema vecim vrijednostima Re znacajke s povecanjem koncentracije elektrolita.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

gusto pakirana elektroda, prijenos tvari, prisilna konvekcija, miješana konvekcija – zbrajajuće djelovanje