Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2001.043
Objavljen: Kem. Ind. 51 (12) (2002) 515–524
Referentni broj rada: KUI-43/2001
Tip rada: Pregledni rad

Lokalizacija i fiziološka uloga proteina stanične stijenke kvasca Saccharomyces cerevisiae

D. Crnojević-Carić i V. Mrša

Sažetak

Stanična stijenka kvasca Saccharomyces cerevisiae građena je od polisaharidnog kostura glukana, te sadrži više od 30 različitih manoproteina. Za njih se smatra da igraju različite uloge u izgradnji i modificiranju stanične stijenke kada to zahtijeva rast i različiti događaji tijekom staničnog ciklusa. Osim toga oni su važni za interakcije stanice s okolinom kao i za međustanične interakcije pri aglutinaciji ili flokulaciji. Proteini stanične stijenke mogu se podijeliti u tri grupe ovisno o mehanizmu ugradnje u staničnu stijenku. Jedna grupa proteina za stijenku je vezana nekovalentno, a identifikacija nekoliko predstavnika te skupine pokazala je da najvjerojatnije svi oni posjeduju enzimatsku aktivnost. Druga skupina proteina vezana je kovalentno za ß-1,3-glukan putem ß-1,6-glukana. Ova skupina proteina može se izolirati iz stanične stijenke tretmanom različitim glukanaznim preparatima. Posljednja skupina proteina može se izolirati iz stanične stijenke ekstrakcijom pomoću 30 mmol L-1 NaOH, ali veza kojom su oni vezani na stijenku zasad nije poznata. Ovaj rad donosi pregled do sada identificiranih i djelomično karakteriziranih proteina stanične stijenke sve tri navedene grupe. Opisane su dosadašnje spoznaje o mehanizmima za ugradnju proteina u stijenku kao i saznanja o njihovoj strukturi te potencijalnoj funkciji.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

stanična stijenka kvasca, manoproteini, manoproteini, biosinteza stanične stijenke, glukanaze