Traženi broj
KUI04 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 52
Broj: 4
Godina:2003
Stranice: 147–194, A781–A784
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 8
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Viskoznost i mješljivost otopina smjesa poliolefina i poli (alkil-metakrilata) u kiselinu
A. Jukić, L. Tomašek, Z. Lovinčić i Z. Janović
147–156

Pregledni rad

 
Donori dušikovog (II) oksida i njihova primjena u terapiji pojedinih bolesti
I. Ozimec Landek
157–172
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Plemići
173

Iz naših knjižnica

174–175

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
176–178

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
179

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
180–181

Kalendar događanja

Kalendar događanja
182–189

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
190–194

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Klordioksid
A781–A784