Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.025
Objavljen: Kem. Ind. 52 (4) (2003) 157–172
Referentni broj rada: KUI-25/2002
Tip rada: Pregledni rad

Donori dušikovog (II) oksida i njihova primjena u terapiji pojedinih bolesti

I. Ozimec Landek

Sažetak

U posljednjih petnaestak godina, od kada je otkriveno da je EDRF (engl. endothelium derived relaxing factor) zapravo molekula dušikovog(II) oksida (NO), pronalazi se sve više bioloških uloga te jednostavne molekule. U poznate biološke funkcije NO među ostalima ubrajaju se: širenje krvnih žila, inhibicija agregacije trombocita, neurotransmisija i regulacija imunog odgovora. NO u stanicama nastaje iz aminokiseline L-arginina u reakciji koju kataliziraju enzimi NO sintaze (NOS). Zbog svoje radikalske prirode NO brzo i rado reagira s brojnim biomolekulama prisutnim u stanici, što je ključno za njegovu fiziološku funkciju i pozitivne učinke, ali i za štetne pojave u slučaju povišene koncentracije NO u stanici. Smanjena endogena produkcija NO uzrok je određenih poremećaja u normalnom funkcioniranju organizma. Takvi poremećaji, ali i neki koji nisu primarno uzrokovani manjkom NO, mogu se liječiti ili ublažiti egzogenim doniranjem NO, tj. primjenom supstancija koje in vivo aktivacijom mogu otpustiti NO. Predmet ovog pregleda su najvažnije klase organskih molekula s NO-donorskim svojstvima: organski nitrati i nitriti, S-nitrozotioli, diazenijdiolati, heterociklički spojevi i oksimi, a ukratko su obuhvaćene i ostale klase donora NO. Osim što već desetljećima služe za terapiju uglavnom akutnih poremećaja u kardiovaskularnom sustavu, donori NO su u novije vrijeme zanimljivi u farmaceutskoj industriji za eventualnu primjenu i pri drugim indikacijama. Osobito se to odnosi na poboljšavanje svojstava nesteroidnih protuupalnih lijekova, a već postignuti vrlo dobri rezultati dali su još veći zamah istraživanju NO-donorske kemije.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

dušikov(II) oksid, donori dušikovog(II) oksida, terapija, kardiovaskularni lijekovi, nesteroidni protuupalni lijekovi