Traženi broj
KUI05 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 52
Broj: 5
Godina:2003
Stranice: 195–236, A785–A788
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 9
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Neizrazito modeliranje i optimiranje u planiranju prehrane
J. Gajdoš Kljusurić i Ž. Kurtanjek
195–200

Pregledni rad

 
Molekularno-mehaničko modeliranje vodikove veze
N. Raos i L. Žuža
201–210
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

N. Raos: Citati i anticitati
211

Iz naših knjižnica

I. Tokić: IUPAC na Internetu
212–213

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa
214–216

Industrijsko-gospodarski pregled

Industrijsko-gospodarski pregled
217–219

Tehnološke zabilješke

Tehnološke zabilješke
220

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša
221–224

Kalendar događanja

Kalendar događanja
225–231

Pregled tehničke literature i dokumentacije

Pregled tehničke literature i dokumentacije
232–236

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Dieldrin
A785–A788