Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2002.027
Objavljen: Kem. Ind. 52 (5) (2003) 195–200
Referentni broj rada: KUI-27/2002
Tip rada: Izvorni znanstveni rad

Neizrazito modeliranje i optimiranje u planiranju prehrane

J. Gajdoš Kljusurić i Ž. Kurtanjek

Sažetak

U radu je prikazana metoda modeliranja funkcija pripadnosti neizrazitim skupovima za nutrijente te metoda dekodiranja neizrazitosti s ciljem procjene stanja i optimiranju jela i jelovnika. Izvedeni su modeli za 11 funkcija pripadnosti neizrazitim skupovima za nutrijente primjenom neizrazite logike. Za dekodiranje neizrazitosti i ocjenu nutritivne kakvoće izabrana je Prerowova značajka. Funkcija cilja za neizrazite modele je Prerowova značajka (PV) kojom je izražen ukupan unos nutrijenata. Neizraziti model F1 predočuje nutritivnu ponudu koja je neizmijenjena u odnosu na postojeće stanje (PS), a model F2 predočuje nutritivnu ponudu koja dopušta minimalne izmjene i dodatke u nutritivnoj ponudi. Rezultati optimiranja uspoređeni su s postojećim stanjem dobivenim mjerenjem nutritivnih sastojaka društveno organiziranih obroka namijenjenih mladima u dobi od 14 do 18 godina. Usporedbom srednje vrijednosti relativnog postotnog odstupanja nutrijenata s RDA preporukama (Recommended Dietary Allowances) utvrđene su sljedeće vrijednosti: postojeće stanje (PS) odstupa 45,9 %, a dva modela neizrazite logike (F1 i F2) odstupaju 33,8 i 27,5 %. Uspoređen je i broj serviranja prema grupama namirnica u odnosu na preporuke USDA. Postojeći jelovnici odstupaju od preporuka za tri serviranja, a jelovnici dobiveni optimiranjem razlikuju se: za F1 u tri serviranja i u F2 za jedno serviranje. Za promatrane modele PV značajka iznosi za: promatrano stanje (PV = 0,22), prvi neizraziti model (PV = 0,67) i drugi neizraziti model (PV = 0,86) te služe kao pokazatelj raznovrsnosti prehrane i usklađenost s preporukama. Cijena jelovnika je ujedno i najdjelotvorniji pokazatelj korisnosti primjene optimiranja u planiranju društvene prehrane s obzirom da se na velikom broju obroka mogu načiniti velike uštede. Tako primjena neizrazitog optimiranja u planiranju dnevne prehrane donosi prosječnu uštedu od 7 % po osobi za prvi model te 9 % za drugi model.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

neizrazito modeliranje, neizrazito optimiranje, funkcije pripadnosti, prehrana