Traženi broj
Kui 11 12 2013 korice Kem. Ind.
Volumen: 62
Broj: 11-12
Godina:2013
Stranice: 381–490, A1217–A1219
Broj znanstvenih/stručnih radova: 4
Broj ostalih priloga: 18
SADRŽAJ

Stručni rad

 
Onečišćenje tla kao posljedica odlaganja neopasnog otpada iz procesa proizvodnje čelika
T. Sofilić, I. Brnardić, V. Šimunić-Mežnarić i A. Šorša
381–388
 
Uvod u mikroemulzije
T. Jurkin i M. Gotić
389–399

Pregledni rad

 
Mikroemulzijska sinteza nanočestica
T. Jurkin i M. Gotić
401–415

Nomenklaturni prikaz

 
Definicije naziva koji se odnose na kristalne polimere (IUPAC-ove preporuke 2011.)
I. Šmit
417–448
RUBRIKE

Riječ urednika

D. Škare+: Riječ urednika
III

Mišljenja i komentari

449

Imenje i nazivlje u kemiji i kemijskom inženjerstvu

J. Macan: Hajka na χ
450–451
451

Iz naših knjižnica

452–455

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

455–460

Industrijsko-gospodarski pregled

461–462

Tehnološke zabilješke

462–463

Zaštita okoliša

464

Društvene vijesti

465–467

Osvrti

M. Grabar Branilović, A. Maršavelski, A. Tomić i S. Tomić: Nobelova nagrada za kemiju 2013.
468–471
471

Kalendar događanja

472–477

Pregled tehničke literature i dokumentacije

479–482

Sadržaj

Z. Blažeković: Sadržaj 2013.
483–488

Autorski indeks

Z. Blažeković: Autorski indeks 2013.
489–490

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Tetranitrometan
A1217–A1219

II