Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.036
Objavljen: Kem. Ind. 62 (11-12) (2013) 401–415
Referentni broj rada: KUI-36/2012
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

Mikroemulzijska sinteza nanočestica

T. Jurkin i M. Gotić

Sažetak

U ovom pregledu prikazane su mikroemulzijske tehnike za sintezu metalnih, metal-oksidnih, sulfidnih i polimernih nanočestica. Sinteza se izvodi u mikroemulzijama voda-u-ulju, miješanjem dviju mikroemulzija, od kojih jedna sadrži kationski prekursor, a druga precipitacijski medij ili redukcijsko sredstvo. Nanočestice metala dobivaju se redukcijom metalnog kationa s jakim redukcijskim sredstvima uz oslobađanje vodika prikladnim redukcijskim sredstvom. Na sličan način mogu se pripraviti i nanočestice legura od soli različitih metala pod uvjetom da se metali međusobno miješaju. Mikroemulzijska tehnika veoma je pogodna i za nanošenje nanočestica na različite podloge. Na taj način mogu se dobiti visokoaktivni katalizatori od nanočestica Pt, Pd, Rh i drugih plemenitih metala. Metalni oksidi i hidroksidi pripravljaju se hidrolizom ili talothenjem u vodenoj jezgri mikroemulzije. Da se spriječi oksidacija nanočestica, osobito Fe, čestice se prevlače inertnim metalima, oksidima, različitim polimerima i dr. Prevlačenjem se mothe postići dodatna funkcionalnost; npr. prevlačenje zlatom omogućava naknadnu funkcionalizaciju organskim spojevima koji sadrthe sumpor, zahvaljujući jakoj tiolnoj vezi Au–S. Polimerne prevlake smanjuju toksičnost nanočestica i povećavaju biokompatibilnost, a funkcionalne skupine na površini omogućavaju razne primjene u biomedicini. Reakcije polimerizacije ili umrežavanja mogu se inicirati u vodenim jezgrama mikroagregata kemijskim sredstvima ili npr. UV ili ionizirajućim zračenjem. Prednosti mikroemulzijske polimerizacije su velika brzina, jednolična veličina čestica, stabilnost te visoki stupanj polimerizacije. Nanočestice magnetita pobuđuju velik interes zbog primjene u biomedicini. Magnetit je biokompatibilni materijal, a mothe se pripremiti u obliku dobro dispergiranih nanočestica manjih od 4 nm, koje imunosni sustav ne prepoznaje. Prikazana je vlastita metoda mikroemulzijske sinteze nanočestica magnetita potpomognuta γ-zračenjem.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

mikroemulzijska sinteza, nanočestice, metalne nanočestice, metalni oksidi, γ‑zračenje, surfaktanti, redukcijska sredstva