Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2012.037
Objavljen: Kem. Ind. 62 (11-12) (2013) 381–388
Referentni broj rada: KUI-37/2012
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi rad:  PDF

Onečišćenje tla kao posljedica odlaganja neopasnog otpada iz procesa proizvodnje čelika

T. Sofilić, I. Brnardić, V. Šimunić-Mežnarić i A. Šorša

Sažetak

Ispitano je tlo starog metalurškog odlagališta tvornice CMC Sisak d. o. o., koje je dugi niz godina bilo izlotheno različitim utjecajima neštetnog metalurškog otpada. Sadržaj teških metala Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb i Zn u tlu određen je u uzorcima tla nakon njihove ekstrakcije metala zlatotopkom. Određivanje sadržaja svih navedenih metala osim žive provedeno je metodom optičke emisijske spektrometrije induktivno vezane plazme (ICP-OES), dok je sadržaj žive određen spektrometrijom atomske apsorpcije (AAS) primjenom hidridne tehnike. Da bi se procijenila razina onečišćenja tla, napravljena je usporedba rezultata sadržaja teških metala u analiziranim uzorcima tla s propisanim vrijednostima za potencijalno neprihvatljiv rizik za tlo upotrebljavano u industriji prema Programu trajnog motrenja tla Republike Hrvatske kao i prema propisanim vrijednostima u nekim zemljama EU. Rezultati određivanja sadržaja teških metala u kompozitnim uzorcima tla uspoređivani su s njihovim koncentracijama u referentnom uzorku tla uzetom s prostora obližnjeg parka, izvan tvorničkog kruga. Dobiveni rezultati svrstavaju analizirano tlo s odlagališta kontaminiranim prema propisima svih promatranih zemalja EU-a s bakrom, Italije i Poljske s kadmijem i Belgije (Valonija), Finske i Poljske s kromom. Za buduću upotrebu tla u istu svrhu moraju se poduzeti odgovarajuće mjere.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

tlo, onečišćenje, odlagalište, neopasni otpad