Traženi broj
KUI01 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 54
Broj: 1
Godina:2005
Stranice: 1–42, A857–A860
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 10
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Nanokompozitni poli(vinil-acetatni) i poliuretanski materijali
S. Lučić Blagojević, V. Kovačević, M. Leskovac i D. Vrsaljko
1–9

Pregledni rad

 
O monomernim i dimernim oblicima nitrozo-spojeva
V. Šimunić-Mežnarić i H. Vančik
11–18
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

19

Iz naših knjižnica

20

Industrijsko-gospodarski pregled

21–24

Tehnološke zabilješke

25

Zaštita okoliša

26–27

Izvještaji sa skupova

28–29

Osvrti

29–30

Kalendar događanja

31–38

Pregled tehničke literature i dokumentacije

39–42

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Hidrokinon
A857–A860