Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.002
Objavljen: Kem. Ind. 54 (1) (2005) 11–18
Referentni broj rada: KUI-02/2004
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi rad:  PDF

O monomernim i dimernim oblicima nitrozo-spojeva

V. Šimunić-Mežnarić i H. Vančik

Sažetak

Nitrozo-spojevi poznati su već više od stotinu godina i priređen je cijeli niz njihovih aromatskih i alifatskih derivata. Većina ih je izolirana kao bezbojni ili bijeli kristali, dok su neki priređeni u obliku plavih ili zelenih otopina. Pokazalo se da postoje tri stukturna oblika: monomer, E-dimer i Z-dimer. U ovom preglednom članku opisane su ravnoteže monomernih i dimernih oblika, svojstva, spektroskopske karakteristike i različite metode priprave nitrozo-spojeva. Nedavno je otkriveno da se pod utjecajem UV zračenja ili zagrijavanjem može kidati i ponovno stvarati kemijska veza između dva dušikova atoma u nitrozo-spoju u čvrstom stanju, što je iz literature poznato kao fotokromni i termokromni učinak. Nitrozo-spojevi mogli bi se stoga iskoristiti kao fototermalni molekulski prekidači i kao građevne jedinice u dizajniranju supramolekulskih sustava.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

nitrozo-spojevi, monomer-dimerna ravnoteža, sinteza, selektivnost, dimerizacija, fotokromizam, termokromizam