Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2004.018
Objavljen: Kem. Ind. 54 (1) (2005) 1–9
Referentni broj rada: KUI-18/2004
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi rad:  PDF

Nanokompozitni poli(vinil-acetatni) i poliuretanski materijali

S. Lučić Blagojević, V. Kovačević, M. Leskovac i D. Vrsaljko

Sažetak

Polimerni kompoziti punjeni nanopunilima mogu biti osnova za nove materijale i proizvode poboljšanih i/ili novih svojstava u odnosu na kompozite s mikropunilima. U nanokompozitnim sustavima velik je udjel polimerne matrice koja je pod utjecajem nanopunila velike specifične površine. Manja pokretljivost polimernih lanaca u međufazi uzrokuje zamjetne promjene svojstava kompozita. Za poboljšanje svojstava potrebno je osigurati i dobru raspodjelu punila u polimernoj matrici. Proces umješavanja nanopunila u polimernu matricu jedan je od načina na koji se mogu pripraviti nanostrukturirani materijali. U ovom radu izneseni su rezultati istraživanja utjecaja dodataka nanopunila, odnosno mikropunila, kalcijevog karbonata, kao i utjecaj prethodne obrade površine punila stearatom i γ-aminopropiltrietoksisilanom (AMPTES) na svojstva poli(vinil-acetatnih) i poliuretanskih sustava dobivenih procesom zamješavanja. Rezultati pokazuju da se ovisno o dodanom punilu morfologija i popuštanje kompozitnih filmova osjetno razlikuju. Obrada površine punila utječe na promjenu slobodne energije površine punila, odnosno na parametre adhezije na međupovršini matrica/punilo. Rezultati naših istraživanja kao i primjeri iz literature pokazuju kohezijsko popuštanje u matrici u sustavima s jakim interakcijama i/ili s punilima nanodimenzija, dok je u sustavima sa slabim interakcijama ili česticama punila mikrodimenzija pretežito popuštanje i odvajanje na međupovršini. Viši rad adhezije na međupovršini i razlike u popuštanju odražavaju se na povećanju mehaničkih svojstava nanokompozita u usporedbi sa svojstvima mikrokompozita, kao i sustava u kojima su obradom punila postignute više interakcije na međupovršini.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

PVAc i PU nanokompoziti, kalcijevo karbonatno punilo, adhezija na međupovršini, morfologija kompozita, popuštanje kompozita, mehanička svojstva