Traženi broj
KUI03 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 54
Broj: 3
Godina:2005
Stranice: 131–184, A865–A868
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 12
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Profil arome koktel-sokova jagode u uvjetima industrijske proizvodnje
D. Komes, K. Kovačević Ganić, B. Ćosić i T. Lovrić
135–141

Pregledni rad

 
Biološka raspoloživost različitih oblika metala u morskom ekosustavu i biomarkeri njihovoj izloženosti
V. Filipović Marijić i B. Raspor
143–148
 
Sinteza amonijaka (fiksacija dušika) – “Priča kojoj se ne nazire kraj”
S. Ašperger+ i B. Cetina-Čižmek
149–153
RUBRIKE

Izazovi i poticaji

A. Moguš-Milanković: Tri generacije biomaterijala
131–134

Mišljenja i komentari

N. Raos: Anarhizam
155
156

Iz naših knjižnica

157

Industrijsko-gospodarski pregled

158–161

Tehnološke zabilješke

161–162

Zaštita okoliša

162–164

Društvene vijesti

165–167

Osvrti

168–173

Kalendar događanja

174–179

Pregled tehničke literature i dokumentacije

180–183

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Benzin
A865–A868