Traženi broj
KUI0708 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 54
Broj: 7-8
Godina:2005
Stranice: 341–380, A881–A884
Broj znanstvenih/stručnih radova: 3
Broj ostalih priloga: 11
SADRŽAJ

Izvorni znanstveni rad

 
Utjecaj udjela suhe tvari na reološka svojstva kaše jabuke pri niskim temperaturama prije i tijekom smrzavanja
A. Pozderović, T. Moslavac i A. Pichler
341–346

Stručni rad

 
Je li “Strohalova nomenklatura” doista Strohalova?
V. Stilinović i T. Portada
347–350

Pregledni rad

 
Mehanokemijske organske reakcije bez korištenja otapala
D. Margetić
351–358
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

359
360

Iz naših knjižnica

361

Industrijsko-gospodarski pregled

362–365

Tehnološke zabilješke

365–366

Zaštita okoliša

366–268

Prikazi knjiga

369

Izvještaji sa skupova

370–371

Kalendar događanja

372–373

Pregled tehničke literature i dokumentacije

374–377

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Dekaboran
A881–A884