Traženi broj
KUI12 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 54
Broj: 12
Godina:2005
Stranice: 505–586, A897–A900
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 13
SADRŽAJ

Stručni rad

 
Teške kovine u čeličanskoj elektropećnoj prašini
T. Sofilić, Š. Cerjan-Stefanović, D. Mandrino, A. Rastovčan-Mioč+ i B. Mioč
505–512

Nomenklaturni prikaz

 
Nomenklatura i terminologija polimera, IV. Definicije osnovnih pojmova koji se odnose na niskomolekulske i polimerne kapljevite kristale (Preporuke IUPAC 2001.)
R. Vuković+, G. Bogdanić i A. Erceg Kuzmić
513–548
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

549

Iz naših knjižnica

550–553

Industrijsko-gospodarski pregled

554–556

Tehnološke zabilješke

557

Zaštita okoliša

558–560

Društvene vijesti

560–562

Osvrti

563–565

Prikazi knjiga

565–566

Kalendar događanja

567–571

Pregled tehničke literature i dokumentacije

572–577

Sadržaj

579–584

Autorski indeks

585–586

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

A897–A900