Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.a.000
Objavljen: Kem. Ind. 54 (12) (2005) 513–548
Referentni broj rada: n/a
Tip rada: Nomenklaturni prikaz
Preuzmi rad:  PDF

Nomenklatura i terminologija polimera, IV. Definicije osnovnih pojmova koji se odnose na niskomolekulske i polimerne kapljevite kristale (Preporuke IUPAC 2001.)

R. Vuković+, G. Bogdanić i A. Erceg Kuzmić

Sažetak

Ovo je prvi objavljeni dokument IUPAC-ove Komisije za nomenklaturu makromolekula koji obrađuje specifično područje kapljevitih kristala. Zbog opsežnosti je pripremljen u suradnji s Međunarodnom udrugom za kapljevite kristale. Dokumentom je definirano pojmovlje koje se odnosi na niskomolekulske kapljevite kristale i kapljevite kristalne polimere. Obuhvaća temeljne definicije pojmova koji su uvriježeni u području kapljevitih kristala i polimernoj znanosti. Pojmovi su podijeljeni u pet poglavlja koja obrađuju: opće definicije stanja kapljevitih kristala i mezomorfna stanja, vrste mezofaza, optičku teksturu i nepravilnosti kapljevitih kristala, fizikalne karakteristike (uključujući elektro-optička i magnetno-optička svojstva), i na kraju kapljevite kristalne polimere. Odabrani se pojmovi najčešće rabe pri standardnim strukturnim, termičkim i elektro-optičkim karakterizacijama kapljevitih kristalnih materijala.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

niskomolekulski kapljeviti kristali, polimerni kapljeviti kristali, definicije, osnovni pojmovi