Traženi broj
KUI05 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 56
Broj: 5
Godina:2007
Stranice: 257–328, A961–A964
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 14
SADRŽAJ

Pregledni rad

 
Heterociklički aromatski spojevi i njihovo antitumorsko djelovanje
G. Karminski-Zamola i K. Starčević
257–273
 
Kiralnost – ususret 160. obljetnici Pasteurova otkrića
K. Molčanov i B. Kojić-Prodić
275–292
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

293
294

Iz naših knjižnica

295–296

Industrijsko-gospodarski pregled

297–300

Tehnološke zabilješke

300–301

Zaštita okoliša

302–304

Prikazi knjiga

305–307
308
309

Društvene vijesti

310
311–315

Kalendar događanja

316–322

Pregled tehničke literature i dokumentacije

323–328

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: 2,4-Diklorfenol
A961–A964