Traženi broj
KUI06 2001 2009 Kem. Ind.
Volumen: 56
Broj: 6
Godina:2007
Stranice: 329–384, A965–A968
Broj znanstvenih/stručnih radova: 2
Broj ostalih priloga: 12
SADRŽAJ

Pregledni rad

 
Fosfor i fluor – kombinacija za bioregulatore
V. P. Kukhar i V. Romanenko
329–344

Izvorni znanstveni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva

 
Manje znani hrvatski kemičari. I. Božidar Rogina
N. Trinajstić+
345–351
RUBRIKE

Mišljenja i komentari

353

Iz naših knjižnica

257–273

Iz hrvatskih znanstvenih časopisa

356–359

Industrijsko-gospodarski pregled

360–362

Tehnološke zabilješke

363–364

Zaštita okoliša

364–366

Prikazi knjiga

367–368
369

Društvene vijesti

370–372

Kalendar događanja

373–378

Pregled tehničke literature i dokumentacije

379–384

Požarno opasne, toksične i reaktivne tvari

B. Uhlik: Malation
A965–A968