Arhiva brojeva

https://doi.org/10.15255/KUI.2006.018
Objavljen: Kem. Ind. 56 (6) (2007) 345–351
Referentni broj rada: KUI-18/2006
Tip rada: Izvorni znanstveni rad / Povijest kemije i kemijskog inženjerstva
Preuzmi rad:  PDF

Manje znani hrvatski kemičari. I. Božidar Rogina

N. Trinajstić+

Sažetak

Dan je kratki prikaz života profesora Božidara Rogine. Rodio se 1901. u Ivanjskoj kod Bjelovara, a umro je 1967. u Zagrebu. Diplomirao je 1923. na Tehničkoj visokoj školi u Pragu, a doktorirao 1931. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu. Službovao je u Higijenskome zavodu (1925. – 1952.), Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (1952. – 1959.) te samostalnome Poljoprivrednome fakultetu (1960. – 1967.). Sudjelovao je u radu povjerenstva koje je predložilo 1956. prvi ustroj Prehrambeno-tehnološkoga odjela u tada zvanome Kemijsko-prehrambeno-rudarskome fakultetu (od 1957. Tehnološki fakultet). Bavio se analitičkom prehrambenom kemijom i objavio je ukupno devet znanstveno-stručnih radova i to po tri u časopisima Arhiv za hemiju i farmaciju i Kemija u industriji te po jedan u časopisima Zeitschrift für Untersuchung der Lebensmittel, Farmaceutski glasnik i Analyst (London). Samo je članak u Analystu o određivanju malih količina joda pisan na engleskome jeziku i taj se članak još jedini citira u literaturi premda je objavljen 1953. Svi članci osim jednoga objavljeni su dok je Rogina bio na Higijenskome zavodu. Postavši profesorom na Poljoprivrednome odsjeku, pa Fakultetu, posvećuje se predavanjima i pisanju skripata za studente, održavanju stručnih predavanja te suradnji s industrijom. Predavao je na više škola i fakulteta. Predavao je kemiju, biokemiju, kemiju i tehnologiju živežnih namirnica te procesno prehrambeno inženjerstvo. Predavao je vrlo zanimljivo, na ispitima je bio vrlo korektan, a držao se svojih predavanja i skripata.


Creative Commons licenca
Ovo djelo je dano na korištenje pod licencom Creative Commons Imenovanje 4.0 međunarodna

Ključne riječi

Božidar Rogina, nastavni rad, znanstveni rad, životopis